Termeni și condiții

Condiții generale de utilizare

1. T&C se aplică tuturor vânzărilor de Produse efectuate de către Vânzător prin intermediul Magazinului Onlin www.mej.ro către orice Client. În cazul în care Clientul este Consumator, prezentele T&C se completează cu dispoziţiile imperative ale legislaţiei în domeniul protecției consumatorului.

Înainte de utilizarea Magazinului Online www.mej.ro , orice persoană trebuie să se înregistreze în mod corespunzător pe Pagina de Internet, completând toate informaţiile solicitate prin formularul de înregistrare şi activându-şi contul de Utilizator. Înainte de orice utilizare ulterioară a Magazinului Online, Utilizatorul trebuie să modifice imediat orice informaţii solicitate la înregistrare, în cazul în care acestea s-au modificat între timp.
Înregistrarea este permisă doar persoanelor care au capacitatea de a încheia acte juridice. Utilizatorul garantează și este singurul răspunzător, iar Societatea nu își asumă vreo răspundere și nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru existența capacității Utilizatorului de a încheia acte juridice.

Utilizatorul înregistrat este unicul răspunzător pentru securitatea parolei sale. Este interzisă transmiterea parolei unor terţe părţi. Parola poate fi utilizată doar în scopul de a accesa Magazinul Online. În cazul în care parola ajunge la cunoştinţa oricărei persoane neautorizate, Utilizatorul va modifica imediat parola.

2. Comanda. Reguli generale

O comandă poate fi plasată de un Utilizator numai dacă:

Utilizatorul furnizează o adresă de e-mail validă;
Utilizatorul furnizează un număr de telefon la care să poată fi contactat ușor;

Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu confirma și de a nu onora Comenzi plasate de Utilizatori care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la paragraful 2 de mai sus.

Prezentarea Produselor în cadrul Magazinului Online MEJ nu constituie o ofertă angajantă a Societăţii de a încheia un Contract. Prezentarea doar îl invită pe Utilizator să facă o ofertă irevocabilă de cumpărare prin plasarea unei Comenzi.

Plasarea unei Comenzi se face urmând pașii descriși în secțiunea 1 si 2 de mai sus. Din momentul plasării cu succes a Comenzii, Utilizatorul devine Client, iar plasarea Comenzii reprezintă oferta sa irevocabilă de a achiziționa Produsul sau Produsele care fac obiectul Comenzii.

Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul transmite Clientului confirmarea Comenzii plasate de acesta din urmă.

Toate Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil. Comenzile ajunse la Vânzător determină încheierea Contractului doar în măsura în care Produsele care fac obiectul Comenzii sunt în stocul Vânzătorului, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a nu accepta o Comandă în cazul în care Produsul respectiv nu se mai regăseşte în stoc. Produsele din coşul de cumpărături nu sunt rezervate decât după confirmarea Comenzii de către Vânzător și plata integrală a prețului.

Pentru Produsele care nu există în stoc, este posibil ca unele schimbări să fie realizate de colaboratorii Vânzătorului (furnizorii Societății) în faza de producţie şi/sau ca aceştia să decidă să nu producă un articol. În cazul în care există diferențe faţă de un Produs comandat sau în cazul în care un articol nu va fi livrat de către furnizor, Vânzătorul va contacta Clientul pentru a obține acordul acestuia pentru livrarea Produsului modificat, sau, după caz, va anula Comanda și va rambursa prețul plătit deja de Client.

Societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate în legătură cu faptul că, datorită unor motive independente de voința sa (e.g., configurația calculatorului Clientului) sau datorită unor defecţiuni, detaliile, inclusiv culorile produselor vizualizate pe Pagina de Internet pot părea vag diferite faţă de original.

Livrarea Produselor asupra cărora s-a încheiat Contractul poate avea loc exclusiv pe teritoriul Romaniei și în condițiile menționate în secțiunea „Condiții de livrare” a Paginii de Internet.

Comenzile primite de Vânzător vor fi onorate în ordinea în care au fost confirmate.

Comenzile Clientului sunt expediate către Vânzător prin parcurgerea tuturor paşilor descrişi mai jos:

1. selectarea Produsului/Produselor dorit(e);

2. adăugarea Produsului/Produselor dorit(e) în secţiunea „Coşul meu” prin apăsarea butonului „Adaugă în coş”;

3. completarea unui formular cu informaţiile privind:
a) datele de identificare ale Clientului;
b) adresa de livrare a Produsului;
Facilitatea specială a Paginii de Internet furnizată de Societate afişează costul total al coșului de Produse, însumând preţul afişat pe site şi costurile de transport.

4. selectarea modalităţii de plată:
a) în numerar, la momentul livrării Produsului.

Înaintea trimiterii Comenzii, Clientul are posibilitatea de a verifica din nou detaliile și de a modifica orice date ale Comenzii.

Confirmarea Comenzii

Primirea și acceptarea Comenzii de către Societate vor fi confirmate prin afișarea pe ecran și trimiterea unui e-mail de confirmare către contul de e-mail furnizat de Client sau prin telefon .
Fiecare Client va putea vizualiza un istoric al Comenzilor sale din ultimii doi ani calendaristici din secțiunea Comenzi recente

Produse indisponibile

În cazul în care unele Produse nu sunt disponibile în stoc, informația aferentă va fi plasată în dreptul descrierii respectivelor Produse. Pentru aceste Produse, Societatea își rezervă dreptul de a confirma Comanda după verificarea disponibilității Produsului/Produselor la furnizorii săi. În acest caz, Societatea va confirma Clientului preluarea Comenzii, asociindu-i acesteia statusul „Comandă în curs de confirmare”. Preluarea Comenzii și statusul „Comandă în curs de confirmare” vor fi confirmate prin afișare pe ecran și prin transmiterea unui e-mail către contul de e-mail furnizat de Client. La acel moment, Clientul va putea închide sesiunea, urmând să aștepte confirmarea Comenzii sale.

După ce Vânzătorul va fi confirmat existența Produsului/Produselor la furnizorul relevant, Societatea va contacta Clientul, prin e-mail și/sau prin telefon, confirmând astfel Comanda plasată. În cazul în care Vânzătorul confirmă Comanda prin e-mail, mesajul va putea include un link prin accesarea căruia Clientul va fi direcționat către o pagină de internet unde va putea alege modalitatea de plată. În celelalte situații, Clientul va putea plăti prețul la livrarea coletului numai numerar.

În cazul în care Vânzătorul nu confirmă Comanda într-un termen de 15 zile de la data primirii Comenzii, Clientul va putea renunța la Comanda sa, printr-un mesaj adecvat transmis la adresa de e-mail maggie@edimoh.com sau la numarul de telefon afisat pe pagina de web a site-ului www.mej.ro in sectiunea Contact.

Modalități de plată

Clientul are ca modalitatea de plata, plata în numerar, la momentul livrării Produsului;

Plata pentru Comandă este efectuată în momentul în care Clientului îi este predat coletul, împreună cu toate documentele Contractului, la adresa de livrare indicată de Client în Comandă. Societatea îşi rezervă dreptul de a nu finaliza predarea coletului în cazul în care nu este achitat preţul integral al produsului/ produselor.

Produse și prețuri

Produsele comercializate prin intermediul Paginii de Internet www.mej.ro sunt produse noi şi în momentul livrării sunt însoţite de factura fiscală, conform legislaţiei în vigoare.

Informațiile cu privire la proprietățile esențiale ale Produselor se află pe Pagina de Internet. Prețurile Produselor sunt cele specificate pe site, în RON. Toate preţurile afişate pe Pagina de Internet conţin TVA.
Prețul aferent fiecărui Produs este preţul afişat pe ecran în momentul plasării Comenzii de către Client. Preţul afişat/tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel de pe Pagina de Internet în momentul plasării Comenzii. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prețurile afişate pe Pagina de Internet, de a adăuga noi produse, de a crea și a anula oferte promoționale, sau de a le modifica. Societatea se obligă să nu modifice valoarea Comenzii după ce aceasta a fost confirmată.

Livrarea

Vânzătorul se angajează să depună toate diligenţele pentru ca Produsele cu privire la care s-a încheiat un Contract să fie livrate în termenul stipulat în informațiile detaliate aferente fiecărui Produs, fără a prejudicia dreptul Vânzătorului de a grupa mai multe Produse într-o singură livrare. În orice caz, livrarea se va face nu mai târziu de 7 zile de la data confirmării Comenzii.

Vânzătorul NU expediază comenzi în weekend sau în timpul sărbătorilor legale. Toate comenzile plasate în weekend sau în timpul sărbătorilor legale în România vor fi expediate în zilele lucrătoare imediat următoare. Cu titlu informativ, vă rugăm să consultaţi lista de mai jos cu sărbătorile legale:
a) 1 şi 2 ianuarie;
b) prima şi a doua zi ale Paștelui ortodox;
c) 1 mai;
d) prima şi a doua zi de Rusalii;
e) Adormirea Maicii Domnului;
f) 1 decembrie;
g) prima şi a doua zi de Crăciun.

Livrarea Comenzii este realizată prin curier rapid, la adresa specificată de către Client în formularul de plasare a Comenzii. Termenii și condițiile detaliate privind livrarea Produselor sunt prevăzute în secțiunea „Condiții de livrare” a Paginii de Internet.

În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa de livrare menţionată în Comandă, curierul va mai reveni doar o singură dată, după contactarea în prealabil a Clientului la numărul de telefon furnizat cu ocazia plasării Comenzii. În cazul în care nici la cea de-a doua încercare de livrare Clientul nu este găsit la adresa de livrare, ori în cazul în care Clientul nu răspunde apelului, Comanda va fi anulată şi Contractul cu privire la respectivele Produse, va fi considerat desfiinţat de drept, fără punere în întârziere, Clientul fiind de drept pus în întârziere la momentul primei încercări de livrare eșuate. Fără a aduce atingere dreptului de a solicita și obține alte despăgubiri, Societatea va reține contravaloarea cheltuielilor de transport din sumele plătite de Client.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a nu mai expedia Produse Clienţilor pe contul cărora se înregistrează două sau mai multe Comenzi a căror livrare nu a putut fi efectuată cu succes.

Clientul va putea solicita Vânzătorului înlocuirea unuia sau mai multor Produse care i-au fost livrate în următoarele situații:
neconcordanțe între Produsul/Produsele livrat(e) și cel(e) comandat(e);
Produsul/Produsele prezintă defecte de fabricație;
Produsul/Produsele s-au deteriorat în timpul transportului;

Înlocuirea poate fi solicitată în termen de 14 zile de la primirea Produsului/Produselor comandate. În cazul în care Produsele care fac obiectul unei Comenzi sunt livrate în mai multe colete, termenul de 14 zile curge de la data livrării ultimului colet.

Pentru a solicita înlocuirea unuia sau mai multor Produse, Clientul va trimite acele Produse Vânzătorului, prin poștă, la adresa: Intrarea Ion Luca Caragiale nr. 7; et. 2; ap. 6; sector 2; cod postal 020047; Bucuresti-Romania în termenul de 14 zile. Expedierea coletului se va face pe cheltuiala Clientului, însă Clientul va putea solicita rambursarea costurilor de expediere în situația în care înlocuirea se face din cauza unei erori la livrarea Produselor sau din cauza unor defecte.Solicitarea rambursării se face prin completarea formularului de la sectiunea Contact, iar Clientul va atașa o copie a chitanței cu care a plătit expedierea coletului.
Vânzătorul va suporta costurile legate de expedierea coletului către Client, dacă înlocuirea se face ca urmare a unei erori la procesarea Comenzii sau ca urmare a unor defecte ale Produselor.În caz contrar, Vânzătorul va putea expedia coletul cu noile Produse, urmând ca taxele de transport să fie achitate de Cumpărător la livrarea coletului.

Garanția Produselor

Produsele comercializate pe Pagina de Internet beneficiază de condiţii de garanţie conform legislaţiei în vigoare. Clientul – Consumator beneficiază de garanția pentru lipsa conformității, în condițiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Limitarea Răspunderii

Clientul nu poate formula cereri de despăgubire decât dacă se stipulează astfel în prezentele T&C. Această excludere a răspunderii va opera şi în beneficiul reprezentanţilor legali, şi al mandatarilor Societăţii, în cazul în care Clientul formulează orice pretenţii împotriva acestora.
Obligaţii contractuale esenţiale înseamnă obligaţiile care trebuie respectate în vederea îndeplinirii obiectului Contractului, şi anume livrarea de către Societate a Produsului/Produselor achiziţionat(e) către Client fără defecte de calitate sau vicii privind titlul de proprietate şi transferul dreptului de proprietate asupra Produsului/Produselor achiziţionat(e) de la Vânzător la Client. De asemenea, limitarea perioadelor în care se pot formula pretenţii nu se va aplica cererilor de despăgubire în urma încălcării contractului de către Vânzător sau reprezentanții acestuia cu intenție sau culpă gravă.
Dispoziţiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora nu vor fi afectate de prezentele T&C.
Societatea nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informaţiei prezentate pe site-ul www.mej.ro orice tip de erori sau omisiuni în conţinutul Paginii de Internet, ce pot genera prejudicii.
Toate imaginile de pe site-ul www.mej.ro sunt cu titlu de prezentare şi pot apărea diferenţe minore faţă de Produsul achiziționat, datorită spre exemplu modificării caracteristicilor sau designului de către furnizori. În eventualitatea în care preţul Produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, MAGGIE EDIMOH JEWELRY îşi rezervă dreptul de a anula livrarea Produsului în cauză şi de a anunţa Clientul în cel mai scurt timp în legătură cu eroarea apărută.
În toate cazurile, Societatea răspunde numai în limita valorii sumei încasate de la Client pentru Produsele relevante.
Societatea va putea, fără nicio notificare prealabilă, să șteargă, modifice sau adauge orice informaţie pe site-ul www.mej.ro , să suspende orice activitate pe site-ul www.mej.ro . În cazul în care pe Pagina de Internet se fac referiri la alte site-uri, Societatea nu garantează şi confirmă sub nicio formă tipul de informaţie disponibil pe aceste site-uri. Rămâne întotdeauna la aprecierea Utilizatorului dacă vizitează sau nu aceste site-uri şi dacă ia sau nu în considerare informaţia găsită acolo.
Prin navigarea pe Pagina de Internet, Utilizatorul este de acord că Societatea nu oferă garanţii de nicio natură cu privire la:
faptul că Produsele cumpărate corespund în totalitate cerinţelor Utilizatorilor. Utilizatorii sunt obligați să studieze cu atenţie detaliile fiecărui Produs pe care-l cumpără. În situaţia în care un utilizator are orice fel de întrebări, Societatea stă la dispoziția acestuia pentru a oferi posibilitatea de a alege în deplină cunoștință de cauză.;
funcționarea neîntreruptă, sigură și fără nici un fel de erori a Paginii de Internet;
riscul infectării sistemelor informatice ale Utilizatorilor cu viruși, malware sau alte asemenea.
Disponibilitatea Paginii de Internet poate fi întreruptă de către Societate sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenţie de orice fel din partea Utilizatorilor.

Reclamații

Clienții au dreptul de a face reclamații cu privire la Produse, acestea trebuind trimise la adresa de e-mail: maggie@edimoh.com
Reclamațiile sunt verificate și soluționate în cel mult 15 zile de la data primirii reclamației de către Societate.

Modificarea T&C

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Termene şi Condiţii şi de a efectua orice alte modificări. Modificările operate intră în vigoare la data publicării pe Pagina de Internet.

Litigii și legea aplicabilă

Orice dispute apărute între Societate şi un Utilizator / Client vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor române.
Legea aplicabilă oricărui Contract încheiat ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de un Client pe Pagina de Internet este legea română.

Va multumim! MEJ